KALENDARIUM WYDARZEŃ

1860
W budynku znajdują się koszary wojskowe Kaserne 5.
1861

W budynku stacjonuje 23 regiment piechoty Armii Pruskiej.

1889

Do budynku i znajdujących się obok koszar (obecnie: boisko obok szkoły) wprowadza się 22 Regiment Piechoty. 
1925
Do budynku wprowadza się 7 Regiment Piechoty.
1933 - 39
Rządy Hitlera, w budynku stacjonuje 17 Pułk Wehrmachtu szkolony do walk w mieście. 
1943 - 45
W czasie II wojny światowej budynek nie został uszkodzony. Po wkroczeniu Armii Czerwonej organizowane są koszary dla jej oddziałów.
1949
W rezultacie przejścia na powojenną pokojową strukturę organizacyjną stworzono w Polsce garnizony Wojska Polskiego. Jednym z nich był Garnizon Nysa. Swoje miejsce w garnizonie znalazła 2 Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Henryka Dąbrowskiego. Jednostką, która wchodziła w skład dywizji, był 18 Batalion Saperów stacjonujący w koszarach przy ulicy Kościuszki.W ramach reorganizacji Wojska Polskiego 18 Batalion Saperów opuścił koszary, a na jego miejscu został utworzony 2 Batalion Saperów. Miało to miejsce w 1976 roku.
1989
W wyniku zmian organizacji struktur wojskowych budynek przekazano gminie. Zapada decyzja o utworzeniu w nim Szkoły Podstawowej nr 12. 
VI 1990
W wyniku pierwszego w województwie konkursu dyrektorem szkoły zostaje pan Mariusz Tobor.
1 IX 1990
Dla 588 uczniów dzwoni pierwszy dzwonek w Szkole Podstawowej nr 12. Szkoła rozpoczyna swoją działalność.
1991/ 92

Zaczyna wychodzić pierwsza gazetka szkolna pt.: "Buda". 
12 XII 1991
Pierwsze Imieniny Szkoły.
Rozegrano szkolny RAMBIT.  Od tej pory jest on organizowany co roku. 
1 IX 1992

Zostaje oddany drugi budynek.
22 IX 1995
Nadanie Imienia Szkole. Patronami zostają Żołnierze Armii Krajowej.
25 IV 1997
Z okazji Święta Patrona odbywa się I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o AK, zajmując stałe miejsce w tradycji szkoły. 
1 IX 1998
Po wakacjach wita uczniów nowy dyrektor szkoły - wybrana w wyniku konkursu -  pani Barbara Herman. 
X 1998
Wzorem ubiegłego roku odbywa się Święto Pieczonego Ziemniaka - organizowane nad jeziorem święto radości i zabawy dla uczniów i nauczycieli.
19 I 1999
Otwarcie pierwszej pracowni komputerowej.

27 II 1999

Nadanie uchwałą Rady Miejskiej w Nysie aktu założycielskiego publicznemu gimnazjum o nazwie: Gimnazjum nr 3 w Nysie.
27 IV 1999
Pani dyrektor Barbara Herman i pani wicedyrektor Danuta Kotwińska otrzymały Kombatancki Krzyż Zasługi przyznany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Obrońców Ojczyzny w uznaniu wybitnych zasług położonych dla realizacji celów Stowarzyszenia.

1 IX 1999
W budynku rozpoczyna działalność publiczne Gimnazjum nr3. Uczniów, którzy po raz pierwszy rozpoczynają naukę jako gimnazjaliści, wita pani Dyrektor Barbara Herman.  
XI 1999

W Nyskim Domu Kultury odbywa się premiera spektaklu pt.: "Biografia narkomana" przygotowanego przez uczniów naszej szkoły.   
XII 1999
Finały RAMBITÓW dla szkół gimnazjalnych i podstawowych w gminie Nysa. Gimnazjum nr3 i SP12 zajmują drugie miejsca.  
21 XII 1999
Spełniają się marzenia uczniów. Uczniowie naszej szkoły otrzymali od Pani Dyrektor, Rady Rodziców i władz Miasta i Gminy Nysa szafki utrzymane w amerykańskim stylu. Była to konsekwencja powodzi z 1997 roku, w efekcie której szatnie w szkole zostały zniszczone.
I 2000
Gimnazjum przystępuje do programu współpracy z krajami Unii Europejskiej: SOCRATES-COMENIUS. Nawiązana zostaje współpraca ze szkołą Cours Ste Therese w Laval we Francji w ramach projektu Sokrates – Comenius; odbywa się wizyta nauczycieli z Laval w Nysie.
24 II 2000
Uczeń Paweł Lewicki otrzymał stypendium Marszałków Województwa Opolskiego – Stanisława Jałowieckiego i Ryszarda Galli. Było to wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w nauce.

IX 2000
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
Drugi rocznik gimnazjalistów rozpoczyna naukę.
17 IX 2000
Uczniowie Małgorzata Cebula i Artur Grzegorzewski, którzy w lutym zostali laureatami konkursu „Katyń – Golgota Wschodu”, wzięli udział w wyjeździe do Katynia wraz z delegacją, w skład której weszli przedstawiciele władz Opolszczyzny m.in. wojewoda Adam Pęzioł.

X 2000
Rozpoczyna się cykl konkursów organizowanych w ramach realizacji programu Comenius.
XII 2000
Kolejne szafki - dla kolejnych gimnazjalistów.
I 2001
Wkraczamy w XXI wiek - w czytelni szkolnej pojawia się komputer dla ucznia z dostępem do internetu.
22 I 2001
W Nyskim Domu Kultury odbywa się premiera sztuki "Niezwykłe losy mieszkańców Goplandii" przygotowanej przez uczniów naszej szkoły.
IV 2001
Finał RAMBIT-u Szkół Gimnazjalnych. 
 Gimnazjum nr3 zajmuje I miejsce i zdobywa nagrodę - telewizor dla szkoły.
8 V 2001
I Międzygimnazjalny Konkurs Europejski EUROPUZZLE. Tematem przewodnim konkursu jest Francja.  
Premiera spektaklu teatralnego pt.: "Mały Książę" przygotowanego przez uczniów naszej szkoły.
25 V 2001
Wydanie Folderu Gimnazjum nr3, będącego wynikiem całorocznej pracy uczniów i nauczycieli realizujących Europejski Projekt Edukacyjny - Socrates-Comenius.
27 V - 3 VI 2001
Wizyta uczniów i nauczycieli naszej szkoły w gimnazjum Cour's Ste Therese w Laval (Francja).
Młodzież zwiedzała opactwo w Mont Saint Michel, Paryż oraz zażywała kąpieli w Oceanie Atlantyckim.
VI 2001
Święto
Szkoły - GIMNAZJADA.
IX 2001
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
Trzeci rocznik gimnazjalistów rozpoczyna naukę. 
X 2001
Jesienny Bieg Patrolowy.
Biorą w nim udział uczniowie klas pierwszych gimnazjum.
28 XI 2001
Przyznanie uczniowi Pawłowi Lewickiemu stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce oraz za wytrwałość w dążeniu do samorealizacji. Stypendium zostało sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich.

XII 2001
Premiera spektaklu "Dziady" w wykonaniu uczniów naszej szkoły.
22 I 2002
Zapoczątkowanie tradycji „Drzwi Otwartych”. Przez pięć dni naszą szkołę odwiedzali szóstoklasiści ze szkół podstawowych naszej i sąsiednich gmin, którzy zapoznawali się z ofertą Gimnazjum nr 3 i oglądali prezentacje o szkole. W ramach „Drzwi Otwartych” goście mogli również podziwiać sztuki teatralne wystawiane przez naszych uczniów.
III 2002
Remont szkoły.
12 III 2002
Uczniowie Gimnazjum nr 3 wzięli udział w Małej Olimpiadzie Technicznej i wywalczyli tytuł „Technicznej Szkoły Roku”.
20 IV 2002
W naszej szkole odbyła się II edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego „Mistrz Logiki” dla klas pierwszych gimnazjum. Konkurs ten był kontynuacją zmagań z matematyką zapoczątkowanych w poprzednim roku szkolnym.

1 X 2002
Uroczyste otwarcie nowego boiska ze sztucznej trawy do piłki koszykowej i ręcznej.
14 V 2002
Przeprowadzenie pierwszego egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej.
15 V 2002
Przeprowadzenie pierwszego egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno – przyrodniczej.

16 - 24 V 2002
Przystąpienie szkoły do projektu: "Poznajemy Kraje Unii Europejskiej - Niemcy". Projekt był współfinansowany  przez Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych.
23 V 2002
II Międzygimnazjalny Konkurs Europejski EUROPUZZLE. Tematem przewodnim konkursu są Niemcy.  
Premiera spektaklu teatralnego pt.: "Stoliczku nakryj się" przygotowanego przez uczniów naszej szkoły.
V 2002
Przystapienie Gimnazjum nr3  do projektu
edukacyjnego „Różnorodność we wspólnej Europie”, w ramach którego została zorganizowana wizyta młodzieży francuskiej ze szkoły w Laval (Francja).
29 V 2002
Premiera spektaklu pt.: "Pani Twardowska" przygotowanego przez Szkolne Koło Teatralne. Spektakl został przedstawiony na scenie Nyskiego Domu Kultury z okazji Święta Matki oraz wizyty Gości z Laval.
10 VI 2002
Finał Wojewódzkiego Konkursu „Opolszczyzna XXI wieku”, którego laureatami zostali uczniowie Maciej Świerczek i Łukasz Urman. Nasi reprezentanci zdobyli również nagrodę publiczności za najciekawszą prezentację pt. „Katedra Śląskiego Rzymu”.
13 VI 2002
Nagroda główna Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej dla Ekozespołu pod opieką pani Danuty Kotwińskiej w konkursie „Program Ekozespołów w mojej szkole”.
30 VI 2002
Pani dyrektor Barbara Herman i pani wicedyrektor Danuta Kotwińska otrzymały Srebrny Medal przyznany przez Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego za zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP.
1 X 2002
Burmistrz miasta, pan Ryszard Rogowski dokonał uroczystego aktu otwarcia boiska ze sztuczną nawierzchnią przy naszej szkole.

18 X 2002
Uroczystość Nadania Imienia Gimnazjum nr3. Szkoła przyjmuje imię Żołnierzy Armii Krajowej. Z tej okazji został poświęcony Sztandar szkoły oraz wmurowana Tablica Pamiątkowa.
Premiera spektaklu pt.: "Godzina - W" w wykonaniu uczniów naszej szkoły.
6 XII 2002
Otrzęsiny klas pierwszych.
22 I 2003
Premiera spektaklu teatralnego pt.: "Dar Rzeki Fly" przygotowanego przez uczniów naszej szkoły i wystawionego w Nyskim Domu Kultury z okazji Dnia Babci i Dziadka.
29 IV 2003  
Lekcja historii poświęcona generałowi Emilowi Fieldorfowi – „Nilowi”, w której wziął udział burmistrz Nysy, pan Marian Smutkiewicz oraz nasi patroni, żołnierze Armii Krajowej. Z tej okazji uczniowie przygotowali komiks poświęcony postaci generała „Nila”.

1- 8 VI 2003  
Drugi wyjazd  uczniów Gimnazjum nr3 do Laval (Francja) zorganizowany w ramach wymiany młodzieży.
V 2003  
III Międzygimnazjalny Konkurs Europejski EUROPUZZLE. Tematem przewodnim konkursu jest Wielka Brytania.  
Premiera spektaklu teatralnego pt.: "Europo, Europo..." przygotowanego przez uczniów naszej szkoły.
2 VI 2003  
Zwycięstwo ucznia Modesta Machnickiego w konkursie „Opolszczyzna wczoraj, dziś i jutro”. Modest, przy pomocy brata Mirona i koleżanek, stworzył stronę internetową poświęconą Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety, a szczególnie Marii Merkert. Sukces Modesta jest kolejnym już zwycięstwem naszych uczniów w konkursie informatycznym organizowanym przez WODIiP w Opolu.
13 VI 2003  
Uczeń Maciej Szukszto został stypendystą Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata w Wielkiej Brytanii. Nagrodą był udział w obozie językowym.

IX 2003  
W roku szkolnym 2003/2004  szkoła po raz drugi przyst
ępuje do Edukacyjnego Programu Unii Europejskiej SOCRATES - COMENIUS.
Tytuł zaplanowanego do realizacji w ciągu 3 lat projektu brzmi: "Jak żyć pięknie i godnie w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych".  
8 - 14 XI 2003  
Obchody Tygodnia Comeniusa. Uczniowie współpracujących szkół z Polski i z Francji mogli się lepiej poznać za pośrednictwem Internetu. Polska młodzież rozmawiała na żywo z kolegami z Laval po francusku i angielsku na chacie „Wirtualnej Polski”. Tydzień później podobne spotkanie miało miejsce na łączach między Polską i Litwą.
15 XI 2003  
Rozpoczęcie działalności Szkolnego Ośrodka Kariery w związku z realizacją projektu „Pierwsza Praca”. W ramach zajęć prowadzonych przez doradcę zawodowego uczniowie poznawali ofertę nyskiego rynku pracy oraz mogli zdiagnozować swoje możliwości zawodowe. 

24 II 2004

Premiera spektaklu teatralnego pt.: "Świteź" przygotowanego przez uczniów naszej szkoły i wystawionego w Nyskim Domu Kultury z okazji Dnia Babci i Dziadka.
22 III 2004
Początek Tygodnia Kultury Języka Polskiego, w ramach którego odbyła się Corrida Ortograficzna i wykład wygłoszony przez dr Marzenę Makuchowską pt. „Jak język odzwierciedla świat”?

21 IV 2004 
IV Międzygimnazjalny Konkurs Europejski EUROPUZZLE. Tematem przewodnim konkursu jest Litwa.

28 IV 2004 
Uczeń Kamil Franczak zajął I miejsce na X Festiwalu Piosenki Angielskiej Dolnego Śląska. W 2004 roku Kamil został wokalistą zespołu „Zero Procent”, a w roku 2005 wziął udział w IV edycji programu „Idol”, w którym dotarł do półfinału. 
27 V 2004
EUROPIKNIK "Z Unią Europejską łatwiej" - organizatorem jest Szkolny Klub Europejski "EUROPEJCZYK".  
30 V - 6 VI 2004 
Gimnazjaliści z "Trójki" w Wilnie. Wyjazd uczniów Gimnazjum nr 3 na Litwę zorganizowany został w ramach wymiany młodzieży realizującej EPE Comenius-Socrates.
1 IX 2004 
Pojawienie się w szkole asystenta językowego z Francji, pani Honorine Schivre, która uczestniczyła w lekcjach języków obcych i innych przedmiotów, a także prowadziła zajęcia dodatkowe dla uczniów i nauczycieli.
20 IX 2004 
Wyróżnienie dla Gimnazjum nr 3 za udział w konkursie „Ekologiczna Gmina” zorganizowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Celem konkursu było promowanie najlepszych przedsięwzięć z zakresu idei ochrony środowiska.

27 IX 2004 
Święto Patronów Szkoły - naszymi Gośćmi Honorowymi są Żołnierze Armii Krajowej.  
15 X 2004 
Tradycyjne Otrzęsiny klas pierwszych.
 
19 X 2004 
Gościmy Attache Republiki Francji pana Marc'a Brudieux.
W tym dniu w naszej szkole przebywali goście z Francji - uczniowie zaprzyjaźnionej szkoły z Laval - z występem chóru.
II 2005 
Dni Otwarte w Gimnazjum nr3 - występ szkolnego kabaretu ze spektaklem "Bajki nieuczesane".
V 2005 
W auli szkolnej zamontowane zostają lustra do ćwiczeń gimnastycznych.
V 2005 
Ze środków przeznaczonych na realizację projektu Comenius - Socrates zostają zakupione reprezentacyjne śląskie stroje ludowe.
12 - 17 VI 2005 
Gościmy uczniów i nauczycieli ze szkoły w Laval (Francja) oraz ze szkół z Wilna (Litwa). Wizyta została zorganizowana w ramach realizowanego przez szkoły projektu Comenius - Socrates. Odbywa się Międzynarodowy Konkurs Europejski "EUROPUZZLE". W naszej szkole gościło 41 Litwinów i 20 Francuzów. Brali oni udział w zabawach, uczestniczyli w lekcjach, zwiedzali Nysę i Kotlinę Kłodzką. Nasi uczniowie wystawili dla gości sztukę pt. „Pieśń o Roladzie”.
13 VI 2005 
Odbywa się spektakl teatralny „Mały Książę”  w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 3.
16 VI 2005 
Premiera spektaklu teatralnego „Pieśń o Rolandzie” w języku francuskim w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr3.
XI 2005 
W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską: "Pracownie komputerowe dla szkół"- edycja 2004 szkoła otrzymuje sprzęt i oprogramowanie do nowej pracowni komputerowej.
7 XI 2005 
Zapoczątkowanie nowej tradycji w szkole – wycieczki do Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest ona związana z obchodami Święta Patronów Szkoły. Wzięli w niej udział uczniowie klas trzecich pod opieką nauczycieli. Honorowymi gośćmi młodzieży i uczestnikami wyjazdu byli nasi patroni, żołnierze Armii Krajowej.
8 III 2006
Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego za międzynarodowe działania w konkursie „Partnerstwo bez granic”. Nasza szkoła zajęła w nim trzecie miejsce w kategorii „Instytucje publiczne, organizacje i instytucje pozarządowe”. Nagrodzono inicjatywę – spotkanie uczniów z zaprzyjaźnionych szkół partnerskich w Nysie w 2005 roku.
16 III 2006
Zdobycie pierwszego miejsca w województwie za realizację zadań związanych z Konkursem Wiedzy o Języku Polskim zorganizowanym przez Uniwersytet Opolski pod patronatem Kuratorium Oświaty w Opolu. Jego celem było podnoszenie sprawności językowej uczniów oraz propagowanie zasad poprawnej polszczyzny i walka z wulgaryzmami.

4-12 VI 2006
Gimnazjaliści z "Trójki" w Laval po raz trzeci. Wyjazd uczniów Gimnazjum nr3 do Francji był podsumowaniem trzyletniego projektu edukacyjnego realizowanego we współpracy z Francja i Litwą i zorganizowany został w ramach wymiany młodzieży realizującej EPE Comenius-Socrates.
13 VI 2006
Uczennica Agnieszka Cisakowska zajęła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Informatycznym „Uczniowie – uczniom” w kategorii szkół gimnazjalnych. Nagrodzona praca nosiła tytuł „Ptaki okolic Nysy”. W kolejnym roku Agnieszka, jako nasza absolwentka, wygrała Burgundzki Konkurs Stypendialny i została uczennicą Liceum im. Charlesa de Gaulle’a w Dijon.

VII 2006
Szkoła otrzymuje z MENIS Multimedialne Centrum Informacji Bibliotecznej - uczniowie moga korzystać z Internetu, drukarki, kserokopiarki i skanera w bibliotece szkolnej.
21 X 2006
Szkoła uzyskała certyfikat I edycji programu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” zorganizowanego przez Nyski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji.
11 XI 2006
Konferencja naukowa „Wpływ nowoczesnej bazy dydaktycznej i różnorodnych działań szkoły na rozwój ucznia i jakość procesów nauczania i uczenia się” zorganizowana w ramach projektu „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb kształcenia językowego i chemicznego w Gimnazjum nr 3”. W ramach projektu stworzony został multimedialny gabinet języka angielskiego, fonetyczne laboratorium języka niemieckiego oraz pracownia chemiczna z dygestorium.

11 XII 2006
Zostaje zakończony projekt pt.: „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb kształcenia językowego i chemicznego w Gimnazjum nr 3 w Nysie”
14 XII 2006
Nasza szkoła została nagrodzona w ogólnopolskim konkursie „ICT w edukacji – najlepsze projekty programu Sokrates promujące zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji”. Wyróżnienie było efektem realizacji projektu „Jak żyć pięknie i godnie w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych”, a nagroda została wręczona podczas uroczystej gali w Krakowie.

VI 2007
Rodzice uczniów naszej szkoły zakupili pierwszą tablicę interaktywną do wykorzystywania w czasie lekcji.
27 V 2007
Czteroosobowa drużyna w składzie: Anna Miękina, Patryk Kurzeja, Marcin Krawczyk oraz Patryk Janos zajęła III miejsce w Mistrzostwach Polski w Zig Zap Bule w Otrębusach.

V - VI 2007
Gościmy uczniów i nauczycieli ze szkoły w Laval (Francja) oraz ze szkół z Wilna (Litwa). Wizyta została zorganizowana w ramach realizowanego przez szkoły projektu Młodzież w Działaniu.
1 VI 2007
Uzyskanie certyfikatu „Ortograffiti” od Wydawnictwa Operon i Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Uczniowie naszej szkoły, mający specyficzne problemy w nauce, brali udział w zajęciach Ortograffiti. Szkoła otrzymywała podobne wyróżnienie również w kolejnych latach.
22 VI 2007
Uczeń Dariusz Kosz uzyskał 100 punktów na egzaminie gimnazjalnym. Był laureatem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego i uzyskał tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego. Darek wziął również udział w IV Mistrzostwach Szkół w Scrabble w Zabrzu, gdzie zdobył największą ilość punktów indywidualnie poza główną klasyfikacją.

VII 2007
 Z Ministerstwa Edukacji Narodowej 
szkoła otrzymuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, składające sie z 4 komputerów z dostępem do Internetu.
1 VII 2007
 
Rozpoczęła się akcja „Gry uliczne – zapraszamy do wspólnej zabawy” w ramach projektu „Młodzież w działaniu”. Podczas jego realizacji gościliśmy przez tydzień młodzież z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Wcześniej, w ramach wymiany międzynarodowej, przyjechali do nas przyjaciele z Francji uczestniczący w tym projekcie.
1 X 2007
 Wprowadzenie w szkole obowiązkowych mundurków na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej. Oprócz mundurka każdy uczeń posiada również imienny identyfikator wraz ze zdjęciem. Ujednolicenie stroju szkolnego miało służyć zwiększeniu bezpieczeństwa uczniów oraz eliminowaniu rywalizacji w sposobie ubierania się.

XII 2007
Gabinet do nauki języka angielskiego został doposażony w zestaw multimedialny do nauki języka: laptop oraz 15 monitorów LCD dla uczniów. Do gabinetu chemicznego została zakupiona druga tablica interaktywna.
I 2008 
Odbywa się spektakl teatralny „Królowa Śniegu”  w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 3.
21 I 2008
Złożenie wniosku o przyznanie stypendium edukacyjnego im. Jana Pawła II Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” uczniowi Krzysztofowi Mętlowi. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i nasz uczeń został stypendystą Fundacji promującej uzdolnionych uczniów.
II 2008
Z Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymujemy drugie Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
- czytelnia multimedialna zostaje uzupełniona o kolejne 4 komputery.
III 2008
14 uczniów Gimnazjum nr 3 przystępuje do realizacji ogólnopolskiego projektu z fizyki: "„Odkrywać nieznane, tworzyć nowe – program rozwijania zainteresowań fizyką”
V 2008 

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską: "Pracownie komputerowe dla szkół"- edycja 2007 szkoła otrzymuje sprzęt i oprogramowanie do drugiej, nowej pracowni komputerowej.
6 V 2008
Ostatnie pożegnanie pana Jana Dominiewskiego pseudonim „Żorż”, w którym wzięła udział delegacja Gimnazjum nr 3. Pan Dominiewski był jednym z ostatnich żołnierzy II Rzeczypospolitej, brał udział w akcji „Burza” oraz w walkach z bandami UPA. Aktywnie działał w Związku Żołnierzy AK, za co został odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zabiegał o przyznanie naszej szkole imienia Żołnierzy Armii Krajowej.
1 - 10 VI 2008 
W ramach realizowanego przez szkołę, w
ramach programu Młodzież w działaniu, projektu " pt. "Poznajemy kulturę poprzez sport i aktywny wypoczynek"  uczniowie naszej szkoły spotkali się z kolegami z Litwy, Łotwy i Francji w miejscowości Tolijeja na Litwie.
26 IX 2008
Udział w obchodach I rocznicy beatyfikacji Marii Luizy Merkert. Uczniowie przedstawili prezentację multimedialną poświęconą błogosławionej Marii Merkert, która została wykonana przez naszego ucznia Modesta Machnickiego. Prezentacja miała miejsce podczas konferencji „Rozwój miasta i regionu a kult świętych”, która odbyła się w Muzeum w Nysie.
27 IX 2008
Zajęcie I miejsca w Trójboju Sportowym dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Wiejskich Gminy Nysa pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Eurodeputowanego Józefa Piniora. Nagrodzeni uczniowie Eryk Bylinowski i Damian Knap wraz z opiekunem wyjechali w listopadzie na wycieczkę do Brukseli, gdzie zwiedzali Parlament Europejski.
16 X 2008
Pani dyrektor Barbara Herman otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

XI 2008 
Zostaje zakończony remont w ramach którego została wymieniona stolarka drzwiowa i okienna oraz wykładziny podłogowe we wszystkich salach lekcyjnych w budynku A.
5 XI 2008
Wręczenie nagrody Bartoszowi Jasińskiemu – laureatowi Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na logo programu edukacyjnego „Trzymaj formę”. Ideą programu jest promowanie zasad zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. Organizatorem konkursu był Główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności.
24 XI 2008
Gośćmi naszego gimnazjum była grupa uczniów z gimnazjum we Władysławowie. Wizyta została zorganizowana w ramach projektu „Poznajemy naszą kulturę”
i finansowana z Fundacji Schumana. Goście mieli okazję poznać tradycje i zwyczaje śląskie. Wcześniej nasi uczniowie odwiedzili rówieśników we Władysławowie.
8 XII 2008 
Uczennica Karolina Gałażewska została finalistką ogólnopolskiego konkursu „Co się zmieniło w Twoim życiu dzięki funduszom unijnym?”, który został zorganizowany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce przy udziale Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Praca Karoliny została uznana za jedną z trzech najciekawszych w województwie opolskim.
7 IV
2009
Wprowadzenie zmian w Statucie Szkoły polegających na ustanowieniu tytułu Złotego Absolwenta w dziedzinach: nauk humanistycznych, nauk przyrodniczych, nauk matematyczno – informatycznych oraz w dziedzinie sportu. Złotym Absolwentem w dziedzinach nauk humanistycznych oraz przyrodniczych została Monika Kolaszewska. Pierwszym Złotym Absolwentem w dziedzinie nauk matematyczno – informatycznych został Michał Gzyl, a w dziedzinie sportu Magdalena Zagajska.
2 VI
2009
Przyjazd uczniów wraz z opiekunami z Christliches Gymnasium Johanneum Hoyerswerda z Sachsen w Niemczech w ramach projektu „Słynni Nysanie – wspólne dziedzictwo drogą do wspólnego poznania się i zrozumienia”. W trakcie wizyty zaprezentowano postacie Josepha von Eichendorffa oraz Marii Luizy Merkert. Tym projektem nasze Gimnazjum nawiązało współpracę ze szkołami niemieckimi.
VII - VII 2009
Remont toalet w budynku A.
11 IX 2009
Uczniowie Gimnazjum nr 3 w Nysie działający w szkolnym teatrze KATHARSIS wystawili sztukę pt.: „Karol Wielki twórcą koncepcji nowożytnej Europy”. Scenariuszem i reżyserią zajęły się nauczycielki języka polskiego Anna Jurasz i Anna Orlicka, muzykę przygotował nauczyciel Paweł Leński, dekoracje namalował pan Michał Dyląg. Inscenizacja odbyła się w zrewitalizowanym obiekcie fortecznym i stanowiła jeden z elementów programu obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Sztuka tematycznie związana była z miastem partnerskim Ingelheim.
Przygotowano ją również dla gości z Niemiec, dlatego tekst przedstawienia tłumaczony był na język niemiecki przez panią Joannę Piotrowską - nauczycielkę języka niemieckiego.

XII 2009

Patrycja Zawadzka - uczennica kl. II b Gimnazjum nr 3 w Nysie - w roku szkolnym 2009/2010 otrzymała Stypendium Marszałków Województwa Opolskiego. Jest ono corocznie przyznawane wybitnie uzdolnionym uczniom Opolszczyzny za ich nieprzeciętne wyniki w nauce oraz reprezentowanie regionu w krajowych olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Nyska gimnazjalistka została nagrodzona, jako jedna z 150 uczniów szkół gimnazjalnych, i szkół ponadgimnazjalnych.
II 2010
Uczeń Gimnazjum nr 3  - Bartek Marecik  - został jednym z 42 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego 2010, którego nagrodą główną są tygodniowe warsztaty w Ośrodku Badań Jądrowych CERN pod Genewą (Szwajcaria).
W walce o nagrodę główną wzięło udział 1254 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - uczestników projektu Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III: „Wysoka jakość systemu oświaty” pt.: „Odkrywać nieznane, tworzyć nowe – program rozwijania zainteresowań fizyką”. Wyjazd do CERN odbył się w lutym 2010.
II 2011
Uczeń Gimnazjum nr 3  - Michał Muszyński  - został jednym z 42 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego 2011, którego nagrodą główną są tygodniowe warsztaty w Ośrodku Badań Jądrowych CERN pod Genewą (Szwajcaria).
W walce o nagrodę główną wzięło udział ok. 2500 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - uczestników projektu Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III: „Wysoka jakość systemu oświaty” pt.: „Odkrywać nieznane, tworzyć nowe – program rozwijania zainteresowań fizyką”. Wyjazd do CERN odbył się w lutym 2011.
III 2011
Beata Krzan
– nauczycielka Gimnazjum nr 3 w Nysie – zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Innowacyjny Nauczyciel" oraz zdobyła tytuł "Innowacyjny Nauczyciel 2010" za projekt: „Wdrażanie uczniów do wykorzystywania TIK w procesie uczenia się – czyli o nauce inaczej” i w marcu 2011 r. reprezentowała Polskę na Europejskim Forum Innowacyjnych Nauczycieli   w Moskwie.

II 2012
Uczeń Gimnazjum nr 3  - Michał Sokołowski  - został jednym z ponad czterdziestu  laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego 2012, którego nagrodą główną są tygodniowe warsztaty w Ośrodku Badań Jądrowych CERN pod Genewą (Szwajcaria).
W walce o nagrodę główną wzięło udział ponad 2 tys. uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - uczestników projektu Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III: „Wysoka jakość systemu oświaty” pt.: „Odkrywać nieznane, tworzyć nowe – program rozwijania zainteresowań fizyką”. Wyjazd do CERN odbył się w lutym 2012